sun във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sun в Английски»Френски речника

sun ASTRON
a place in the sun fig

sun в PONS речника

Преводи за sun в Английски»Френски речника

sun Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文