summon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за summon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5. summon → summon up

Вижте също: summon up

Преводи за summon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to summon (à to)

summon в PONS речника

Преводи за summon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за summon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

summon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文