suit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за suit в Английски»Френски речника

2. suit (be convenient) date, arrangement:

suits me inf!

Вижте също: diving suit, bathing suit

suit в PONS речника

Преводи за suit в Английски»Френски речника

suit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

suit yourself iron or pej
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文