such във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за such в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. such → suchlike

1. such (of kind previously mentioned):

4. such (so great):

Вижте също: suchlike, as

1. as (in the manner that):

2. as:

4. as (although):

5. as:

2. as (showing function, status):

1. as (expressing degree, extent):

2. as (expressing similarity):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за such в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

such в PONS речника

Преводи за such в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за such в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

such Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文