stuff във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за stuff в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. stuff (unnamed substance):

2. stuff inf mpl:

3. stuff (content of speech, book, film, etc) inf:

4. stuff (fabric):

1. stuff:

2. stuff (pack in):

I.stuff up VERB [Brit stʌf -, Am stəf -] (stuff [sth] up, stuff up [sth])

Преводи за stuff в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

stuff в PONS речника

Преводи за stuff в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. stuff (fill):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за stuff в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

stuff Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文