stuck във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за stuck в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

stuck → stick

Вижте също: stick

2. stick (put):

to stick sb in a home inf
stick it up your ass vulg sl!
va te faire foutre! vulg sl

2. stick (put):

to stick sb in a home inf
stick it up your ass vulg sl!
va te faire foutre! vulg sl

Преводи за stuck в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

stuck в PONS речника

Преводи за stuck в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: stick2, stick1

Преводи за stuck в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

stuck Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文