struggle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за struggle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. struggle (battle, fight):

struggle lit, fig

3. struggle (difficult task, effort):

1. struggle lit:

I.struggle through VERB [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through)

II.struggle through VERB [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through [sth])

Индивидуални преводни двойки
prodigieux/-ieuse

Преводи за struggle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

struggle в PONS речника

Преводи за struggle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
à mort
ardu(e)

Преводи за struggle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

struggle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文