strikes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за strikes в Английски»Френски речника

1. strike (hit):

to strike sb a blow lit, fig

3. strike (make impression on):

to be struck on inf Brit

2. strike (attack):

strikes в PONS речника

Преводи за strikes в Английски»Френски речника

strikes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文