straw във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за straw в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. straw (for drinking):

I don't care a straw inf

Преводи за straw в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

straw в PONS речника

Преводи за straw в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за straw в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

straw Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文