strategy във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за strategy в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
peu judicieux/-ieuse

Преводи за strategy в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

strategy в PONS речника

Преводи за strategy в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за strategy в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文