strange във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за strange в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. strange (odd):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за strange в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
un drôle de paroissien inf, dated

strange в PONS речника

Преводи за strange в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за strange в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
singulier (-ière)

strange Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文