strain във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за strain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. strain PHYS:

tensions fpl (on de)

2. strain (pressure):

Вижте също: nerve

nerve npl:

nerfs mpl
trac m inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за strain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

strain в PONS речника

Преводи за strain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за strain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

strain Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文