storm във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за storm в Английски»Френски речника

storm в PONS речника

Преводи за storm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за storm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

storm Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to take sth by storm a. fig
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文