stick във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за stick в Английски»Френски речника

2. stick (put):

to stick sb in a home inf
stick it up your ass vulg sl!
va te faire foutre! vulg sl

stick в PONS речника

Преводи за stick в Английски»Френски речника

stick Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文