sth в PONS речника

Преводи за sth в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sth в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sth Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文