step във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за step в Английски»Френски речника

1. step (pace):

pas m

3. step (move):

step fig

4. step fig:

step в PONS речника

Преводи за step в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. step (foot movement):

pas m
Индивидуални преводни двойки

Преводи за step в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

step Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pas à pas

step Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за step в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文