statement във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за statement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. statement (expression of view):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за statement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

statement в PONS речника

Преводи за statement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за statement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

statement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文