start във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за start в Английски»Френски речника

1. start (beginning):

1. start (begin):

start в PONS речника

Преводи за start в Английски»Френски речника

1. start (begin):

to start with, ... inf
don't start! pej inf
don't you start! pej inf

1. start (beginning):

... for a start [or for a start, ...]

start Примери от PONS речника (редакционно проверени)

... for a start [or for a start, ...]

start Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за start в Френски»Английски речника

start Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за start в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文