star във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за star в Английски»Френски речника

2. star (person):

Вижте също: ill-starred, all-star

star в PONS речника

Преводи за star в Английски»Френски речника

star Примери от PONS речника (редакционно проверени)

star Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文