standing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за standing в Английски»Френски речника

standing в PONS речника

Преводи за standing в Английски»Френски речника

3. stand (have a position):

stand a. fig

standing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

standing Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за standing в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文