stage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за stage в Английски»Френски речника

1. stage (phase):

2. stage (raised platform) (gen):

3. stage THEAT:

9. stage HIST, TRANSP → stagecoach

Вижте също: stagecoach

stage в PONS речника

Преводи за stage в Английски»Френски речника

3. stage (raised theatre platform):

stage Примери от PONS речника (редакционно проверени)

stage Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за stage в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文