square във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за square в Английски»Френски речника

Вижте също: circle

1. circle:

to go round in circles lit, fig

square в PONS речника

Преводи за square в Английски»Френски речника

Square Mile → the City

square Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文