spread във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за spread в Английски»Френски речника

1. spread:

4. spread (distribute over area):

6. spread (diffuse, cause to proliferate):

3. spread (proliferate, become more widespread):

Вижте също: wing

I.spread around VERB [Brit sprɛd -, Am sprɛd -], spread about VERB (spread [sth] around)

spread в PONS речника

Преводи за spread в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

4. spread Am → ranch

Вижте също: ranch

Индивидуални преводни двойки

Преводи за spread в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

spread Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文