spot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за spot в Английски»Френски речника

spot в PONS речника

Преводи за spot в Английски»Френски речника

7. spot inf → spotlight

Вижте също: spotlight

spot cash → ready money

spot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文