sport във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sport в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sport в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

sport в PONS речника

Преводи за sport в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sport в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

sport Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a bad sport inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文