spoilt във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за spoilt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: spoiled, spoil

spoiled → spoil

1. spoil (mar):

spoiled → spoil

Вижте също: spoil

1. spoil (mar):

1. spoil (mar):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за spoilt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

spoilt в PONS речника

Преводи за spoilt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: spoil

Преводи за spoilt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

spoilt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文