split във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за split в Английски»Френски речника

3. split (divide) → split up

3. split (divide) → split up

Вижте също: split up

split в PONS речника

Преводи за split в Английски»Френски речника

split Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文