spiritual във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за spiritual в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.spiritual [Brit ˈspɪrɪtʃʊəl, ˈspɪrɪtjʊəl, Am ˈspɪrɪtʃ(u)əl] NOUN MUS

II.spiritual [Brit ˈspɪrɪtʃʊəl, ˈspɪrɪtjʊəl, Am ˈspɪrɪtʃ(u)əl] ADJ (all contexts)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за spiritual в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

spiritual в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文