special във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за special в Английски»Френски речника

5. special Brit → special constable

6. special (out of the ordinary):

Вижте също: special constable

special в PONS речника

Преводи за special в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
envoyé(e) m (f) spécial

Преводи за special в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

special Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be on special offer Aus, Brit

special Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за special в Френски»Английски речника

special Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за special в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文