speaker във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за speaker в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: Speaker

Вижте също: Division, Congress

Преводи за speaker в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

speaker в PONS речника

Преводи за speaker в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за speaker в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
orateur (-trice)
locuteur (-trice)

speaker Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文