speak във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за speak в Английски»Френски речника

1. speak language:

1. speak (talk):

3. speak:

1. speak for (on behalf of):

Индивидуални преводни двойки

speak в PONS речника

Преводи за speak в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. speak (articulate):

1. speak (say):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за speak в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

speak Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文