spark във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за spark в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

spark → spark off

Вижте също: spark off

Индивидуални преводни двойки

Преводи за spark в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

spark в PONS речника

Преводи за spark в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за spark в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

spark Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文