span във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за span в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

span → spin

Вижте също: wingspan, spin

Преводи за span в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

span в PONS речника

Преводи за span в Английски»Френски речника

3. span pt of spin

Вижте също: spin

1. spin (rotation):

to go into a (Aus, Brit flat) spin
Индивидуални преводни двойки

span Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文