sounds във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sounds в Английски»Френски речника

1. sound (seem):

2. sound (give impression by voice or tone):

sounds в PONS речника

Преводи за sounds в Английски»Френски речника

sounds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

sounds Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文