sound във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sound в Английски»Френски речника

1. sound (seem):

2. sound (give impression by voice or tone):

sound в PONS речника

Преводи за sound в Английски»Френски речника

sound Примери от PONS речника (редакционно проверени)

sound Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文