sorry във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sorry в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. sorry:

+ subj to be sorry if

3. sorry (regretful):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sorry в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
sorry attr
in a sorry state never attr

sorry в PONS речника

Преводи за sorry в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sorry в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

sorry Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文