sophisticated във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sophisticated в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sophisticate [Brit səˈfɪstɪkət, Am səˈfɪstəˌkeɪt, səˈfɪstəkət] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sophisticated в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sophisticated в PONS речника

Преводи за sophisticated в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за sophisticated в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文