solution във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за solution в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
a Band-Aid solution fig, pej
draconien/-ienne

Преводи за solution в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

solution в PONS речника

Преводи за solution в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за solution в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
solution finale HIST, POL

solution Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文