sold във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sold в Английски»Френски речника

Вижте също: sell, hard sell, soft sell

1. sell (gen) COM:

1. sell person, shop, dealer:

to sell as is COM

1. sell (gen) COM:

1. sell person, shop, dealer:

to sell as is COM

Вижте също: hard sell, soft sell

sold в PONS речника

Преводи за sold в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: sell

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sold в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sold Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文