soft във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за soft в Английски»Френски речника

1. soft (yielding, not rigid or firm):

soft SPORT, HORSE
léger/-ère
moelleux/-euse

3. soft:

léger/-ère
soft POL

soft → softly

Вижте също: softly

soft в PONS речника

Преводи за soft в Английски»Френски речника

soft Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a soft touch inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文