socialist във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за socialist в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

socialist [Brit ˈsəʊʃ(ə)lɪst, Am ˈsoʊʃələst] NOUN ADJ a. Socialist

Индивидуални преводни двойки
de salon pej

Преводи за socialist в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

socialist в PONS речника

Преводи за socialist в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за socialist в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文