soap във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за soap в Английски»Френски речника

3. soap inf → soap opera

Вижте също: soap opera

soap в PONS речника

Преводи за soap в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за soap в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

soap Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文