smiled във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за smiled в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

to crack a smile inf Am
Индивидуални преводни двойки

Преводи за smiled в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

smiled в PONS речника

Преводи за smiled в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за smiled в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

smiled Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文