smile във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за smile в Английски»Френски речника

to crack a smile inf Am
Индивидуални преводни двойки

smile в PONS речника

Преводи за smile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за smile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

smile Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文