smallest във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за smallest в Английски»Френски речника

1. small (not big):

the smallest room inf euph
le petit coin inf, euph

smallest в PONS речника

Преводи за smallest в Английски»Френски речника

smallest Примери от PONS речника (редакционно проверени)

smallest Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за smallest в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文