slow във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за slow в Английски»Френски речника

1. slow (not quick):

slow → slow down

Вижте също: slow down, go-slow

Вижте също: slow down

slow в PONS речника

Преводи за slow в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за slow в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

slow Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文