slippers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за slippers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за slippers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

slippers в PONS речника

Преводи за slippers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за slippers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文