skirt във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за skirt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

skirt npl → outskirts

Вижте също: outskirts

I.skirt round VERB [Brit skəːt -, Am skərt -], skirt around VERB (skirt round [sth]) (all contexts)

Преводи за skirt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

skirt в PONS речника

Преводи за skirt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за skirt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

skirt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文