sixteen във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sixteen в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sixteen [Brit sɪksˈtiːn, ˈsɪkstiːn, Am sɪkˈstin, ˈsɪkˌstin] NOUN ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sixteen в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sixteen в PONS речника

Преводи за sixteen в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: eight

Преводи за sixteen в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文