six във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за six в Английски»Френски речника

six в PONS речника

Преводи за six в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: eight

Индивидуални преводни двойки

Преводи за six в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

six Примери от PONS речника (редакционно проверени)

six Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文